Inleiding

Binnenkort komt hier een volledige website voor de Stichting voor Gesprek en Dialoog. De stichting is een voortzetting van de Beweging. Onze oude website kunt u hier bezoeken.

De Stichting voor Gesprek & Dialoog (SGD) is in februari 2018 opgericht als een voortzetting van de Beweging. In 2016 is de Beweging opgezet door een groep Young professionals die zich zorgen maakten over de polarisering in Nederland. Het resultaat van de Beweging was de Nationale Luistercampagne, waaronder we dialoogsessies door heel Nederland hebben georganiseerd over verschillende onderwerpen: waaronder Zwarte Piet, de definitie van maatschappelijk succes, vrijheid, de Nederlandse identiteit, duurzaamheid, genderneutraliteit en openbare faciliteiten, en polarisering.

Gedurende deze incubatieperiode hebben we veel geleerd, niet alleen over dialoogfacilitatie, maar ook over het opzetten en het runnen van een organisatie. De dialogen die we hebben gevoerd inspireren ons. Deze gesprekken zijn keer op keer het voorbeeld dat een fijn gesprek mogelijk is met nagenoeg iedereen. Het heeft ons doen beseffen wat voor deuren dialoog opent: hoe het ons de mogelijkheid geeft om empathie te tonen, de menselijkheid in de Ander te zien, om vervolgens samen constructief over maatschappelijke kwesties te kunnen praten zonder angst, schaamte, of stigmatisering.

Het beoogde effect van de Beweging, een nationale beweging waarin dialoog wordt gepresenteerd als alternatief op polariserende en onconstructieve gesprekken en debatten, bleek moeilijk te realiseren. Dialoog is soms moeilijk. Het kan confronterend zijn, en het is vaak uitputtend. De Beweging had weinig financiële middelen en draaide op vrijwilligers die in hun eigen tijd en met hun eigen geld de dialogen mogelijk hebben gemaakt. Daarvoor danken wij iedereen die sinds november 2016 op een manier heeft bijgedragen, hartelijk bedanken!

De Stichting voor Gesprek & Dialoog beoogd een voortzetting te zijn van het werk wat wij hebben gedaan met de Beweging. Deze formalisering is in eerste instantie mogelijk gemaakt door een EU fonds. De professionalisering van de Beweging maakt het mogelijk om met meer legitimiteit samen te werken met partners, bovendien geeft het ons meer financiële mogelijkheden om ons werk beter te doen.

ANBI-gegevens

Administratief
Naam Stichting voor Gesprek en Dialoog
RSIN 858524855
Kamer van Koophandel 70956006
Oprichtingsdatum 21-02-2018
Contactgegevens jonathan@svgd.nl || 06 555 09 302

Doelstelling Het bevorderen van empathische en inclusieve dialoog en debat binnen de Nederlandse samenleving; het tegengaan van intolerantie, polarisatie en onbegrip in de Nederlandse samenleving; het bevorderen van sociale cohesie in de Nederlandse samenleving; het bevorderen van participatie in (politieke) besluitvorming en verkiezingen; het mogelijk maken van inclusieve en constructieve besluitvorming in de Nederlandse samenleving; het hiervoor beschrevene optillen naar internationaal niveau door samenwerkingen.

Bestuurders
Voorzitter Gideon Sinke
Penningmeester Jonathan Seib

Documenten
Statuten Statuten download
Beleidsplan Beleidsplan 2018 download
Beloningsbeleid De bestuurders krijgen alleen een onkosten vergoeding voor de door hen gemaakte kosten.
Actueel verslag Stichting is opgericht in februari 2018; een jaarverslag verslag zal begin 2019 worden geüpload.
Financiële verantwoording Stichting is opgericht in februari 2018; een jaarverslag zal begin 2019 worden geüpload.